07:54 25/08/2010

Sẽ quản lý giá nguyên liệu sữa

Trà Giang

Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý giá sẽ phối hợp quản lý các số liệu tổng hợp về số lượng, giá sữa nguyên liệu

Số lượng và giá của nguyên liệu sữa tại một số doanh nghiệp sẽ được hải quan cung cấp cho cơ quản lý giá.
Số lượng và giá của nguyên liệu sữa tại một số doanh nghiệp sẽ được hải quan cung cấp cho cơ quản lý giá.
Bộ Tài chính cho biết, Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý giá sẽ phối hợp quản lý các số liệu tổng hợp về số lượng, giá sữa nguyên liệu và sữa thành phẩm nhập khẩu, góp phần bình ổn giá sữa.

Tổng cục Hải quan sẽ cung cấp số lượng và giá của 4 loại nguyên liệu sữa; chi tiết hoá số liệu về số lượng, giá sữa nguyên liệu và sữa thành phẩm nhập khẩu của một số doanh nghiệp (Vinamilk, Friesland Campina Việt Nam, Công ty TNHH Đại Tân Việt...) và thương hiệu sữa bột ngoại nhập (Abbott, Mead Johnson, Dumex, XO).

Trước mắt, Tổng cục sẽ cung cấp ngay số liệu để Cục Quản lý giá tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ về đợt tăng giá sữa trong tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua.