10:18 14/10/2008

Sẽ tổ chức đấu thầu tín phiếu Kho bạc qua mạng

N.Anh

Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Kho bạc Nhà nước tổ chức đấu thầu tín phiếu Kho bạc qua mạng

Ngày 10/10, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi tổng giám đốc các tổ chức tín dụng thông báo việc tổ chức đấu thầu tín phiếu Kho bạc qua mạng tin học.

Theo đó, để thu hút vốn nhàn rỗi cho ngân sách nhà nước, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Kho bạc Nhà nước đấu thầu tín phiếu Kho bạc để huy động nguồn vốn cho Ngân sách Nhà nước.

Mỗi tuần đấu thầu từ 1 đến 2 phiên với hình thức của tín phiếu Kho bạc là loại ghi sổ, kỳ hạn 364 ngày với lãi suất phù hợp.