08:52 25/03/2009

SeaBank đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối

N.Anh

Ngày 24/3, Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận SeaBank đủ điều kiện hoạt động cung ứng các dịch vụ ngọai hối

Một chi nhánh của SeaBank - Ảnh: Lê Tâm.
Một chi nhánh của SeaBank - Ảnh: Lê Tâm.
Ngày 24/3/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn xác nhận Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeaBank) đủ điều kiện hoạt động cung ứng các dịch vụ ngọai hối.

Theo đó, Seabank đủ điều kiện hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối như cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế;...

Cùng ngày, Thống đốc cũng đã ban hành công văn số 1978/NHNN-CNH xác nhận SeaBank đã đăng ký hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối như: cung ứng dịch vụ thanh toán quốc tế; thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại hối trên thị trường nước ngoài.

SeaBank có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến họat động cung ứng dịch vụ ngoại hối.