01:55 08/07/2009

Số liệu lợi nhuận ngân hàng 6 tháng đầu năm 2009

Minh Đức

VnEconomy cập nhật thông tin lợi nhuận và một số dữ liệu về hoạt động của các ngân hàng thương mại 6 tháng đầu năm

Lợi nhuận nhiều ngân hàng đạt khá cao trong 6 tháng đầu năm.
Lợi nhuận nhiều ngân hàng đạt khá cao trong 6 tháng đầu năm.
VnEconomy cập nhật thông tin lợi nhuận và một số dữ liệu về hoạt động của các ngân hàng thương mại 6 tháng đầu năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 2.450 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng rủi ro theo quy định), đạt khoảng 74% kế hoạch cả năm (3.320 tỷ đồng).

Thị phần của Vietcombank ở một số lĩnh vực hoạt động: cho vay 10%, tiền gửi 12%, thanh toán quốc tế 23%, thanh toán thẻ 55%.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB): Lợi nhuận trước thuế (sau khi trích lập dự phòng rủi ro tối đa theo quy định và chưa bao gồm lợi nhuận của các công ty con) đạt trên 1.200 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 141.750 tỷ đồng; tổng huy động đạt 105.439 tỷ đồng (trong đó huy động từ dân cư là 102.478 tỷ đồng); dư nợ cho vay đạt 50.349 tỷ đồng.

Trong lợi nhuận, nguồn thu được từ hoạt động tín dụng đạt 387 tỷ đồng, chiếm 32%; thu từ hoạt động kinh doanh trái phiếu và liên ngân hàng là 259 tỷ đồng, tương đương 22%; và thu nhập từ dịch vụ, hoạt động kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng đạt 554 tỷ đồng, tương đương 46%.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank): Lợi nhuận trước thuế 1.031 tỷ đồng, sau khi đã trích đủ dự phòng rủi ro. Gần 70% nguồn thu là từ các nghiệp vụ quản lý và kinh doanh tiền tệ, tiền gửi, tài trợ thương mại, tín dụng...; khoảng 30% là từ kinh doanh trái phiếu, kinh doanh vàng... Lợi nhuận liên quan đến cổ phiếu chỉ có trong tháng 6/2009 là 39,9 tỷ đồng - chiếm gần 4% tổng lợi nhuận 6 tháng.

Tổng tài sản tính đến 30/6/2009 là 74.805 tỷ đồng, tăng 25,58% so với tháng 12/2008, bằng 108,16% so với kế hoạch; tổng nguồn vốn huy động dân cư đạt 39.792 tỷ đồng, bằng 114,39% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm; dư nợ tín dụng trên 33.422 tỷ đồng.

Tổng quỹ dự phòng rủi ro tính đến 30/6/2009 là 569 tỷ đồng, trong đó bao gồm 455,52 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng và 113,73 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank): Lợi nhuận trước thuế 905 tỷ đồng, sau khi đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính và rủi ro tín dụng.

Trong cơ cấu thu nhập lũy kế của Sacombank đến hết ngày 30/6/2009, nguồn thu từ lãi chiếm 61%, còn lại là thu từ dịch vụ và thu nhập khác; tỷ lệ nợ xấu (NPL) là 0,71%, tổng thặng dư vốn và các quỹ đạt hơn 1.620 tỷ đồng; huy động vốn 70.152 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 47.637 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 82.756 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank): Lợi nhuận trước thuế trên 800 tỷ đồng; tổng tài sản gần 55.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất trên 6.000 tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng dư nợ tín dụng; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 40.000 tỷ đồng.
 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank): Lợi nhuận trước thuế 585 tỷ đồng, sau trích lập dự phòng rủi ro khoảng 112 tỷ đồng, còn 473 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 26% trên vốn điều lệ bình quân. Tổng tài sản 46.000 tỷ đồng, tăng 143% so với đầu năm; tổng nguồn vốn huy động đạt 43 ngàn tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank): Lợi nhuận trước thuế 385 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch năm 2009; tổng tài sản 38.774 tỷ đồng, đạt 96,9% so với kế hoạch năm 2009; số dư huy động bình quân 31.702 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2008, đạt 99,1% kế hoạch năm 2009; số dư tín dụng bình quân đạt 27.408 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2008, đạt 101,5% so với kế hoạch năm.

Tổng trị giá phát sinh thanh toán quốc tế đạt 1,738 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2008 và đạt 72,4% so với kế hoạch năm 2009; doanh số chi trả kiều hối hơn 495 triệu USD, đạt 41,3% so với kế hoạch năm 2009.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB): Lợi nhuận trước thuế hơn 380 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2008; tổng tài sản 43.325 tỷ đồng, tăng 32,55% so với cùng kỳ năm 2008; vốn điều lệ bình quân và các quỹ đạt 3.537 tỷ đồng, tăng 70,75% so với cùng kỳ năm 2008; tổng vốn huy động đạt 37.654 tỷ đồng, tăng 32,16% so với cùng kỳ năm 2008; dư nợ tín dụng đạt 27.073 tỷ đồng, tăng 28,36% so với cùng kỳ năm 2008.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank): Lợi nhuận trước thuế 233 tỷ đồng, đạt 67,5% kế hoạch cả năm; tổng tài sản đạt 27.811 tỷ đồng, tổng huy động đạt 21.982 tỷ đồng, đều đã hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm; tổng dư nợ cũng đã đạt trên 96% kế hoạch đề ra.

Tổng vốn cổ đông của Habubank đến thời điểm cuối tháng 6/2009 là 2.968 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn đạt xấp xỉ 20%. Ngân hàng này cũng đã thông báo sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 với tỷ lệ 5% từ ngày 24/8/2009.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank): Lợi nhuận trước thuế 172 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch đề ra cho 2 quý đầu năm 2009. Tính đến hết tháng 6/2009, dư nợ cho vay của ABBank đạt 8.618 tỷ đồng (tăng 132% so với 31/12/2008); nguồn vốn huy động từ các tổ chức và dân cư đạt 11.658 tỷ đồng (tăng 160% so với 31/12/2008).

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển nhà Tp.HCM (HDBank): Lợi nhuận trước thuế gần 128 tỷ đồng, sau khi đã trích lập dự phòng rủi ro, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2008, hơn 59% lợi nhuận của cả năm 2008 và đạt gần 75% kế hoạch năm 2009. Tổng tài sản 14.275 tỷ đồng tăng 49,6% so với cùng kỳ 2008 và đạt 105,7% kế hoạch cả năm 2009.

(Tiếp tục cập nhật)