09:19 13/03/2007

Số lượng đặt mua cổ phần gas tăng kỷ lục

Hoàng Lộc

Kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam làm nhiều nhà đầu tư là tổ chức “không thể tin được”

Hiện cả nước có khoảng gần 100 công ty, cơ sở kinh doanh gas đang cạnh tranh quyết liệt với nhau.
Hiện cả nước có khoảng gần 100 công ty, cơ sở kinh doanh gas đang cạnh tranh quyết liệt với nhau.
Kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam làm nhiều nhà đầu tư là tổ chức “không thể tin được”.

Theo thông báo của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ngày 12/3, tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 4.703.800 cổ phần, trong đó nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tới 4,5 triệu cổ phần, giá khởi điểm 10.500 đồng/cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

Tổng khối lượng đặt mua đạt mức kỷ lục là 74,745 triệu cổ phần, gấp 15 lần lượng chào bán, giá đặt mua cao nhất và trúng đấu giá cao nhất lên tới 280.300 đồng/cổ phần, gấp 28 lần mệnh giá, giá đấu thành công thấp nhất 172.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân đạt 177.814 đồng/cổ phần.

Chỉ có 3 nhà đầu tư có tổ chức trúng đấu giá nhưng có 318 nhà đầu tư cá nhân trúng đấu giá, toàn bộ số lượng cổ phần đưa ra đấu giá đã được mua hết, trong đó nhà đầu tư nước ngoà chỉ mua được có 30.000 cổ phần trên số lượng 4,5 triệu cổ phần được phép mua.

Một số nhà đầu tư là tổ chức nhận định, nhiều nhà đầu tư cá nhân trong nước đã bất chấp tình hình kinh doanh của công ty gas có cổ phần đưa ra đấu giá và tình trạng cạnh tranh trên thị trường gas hiện nay và trong 5-10 năm tới, họ muốn mua bằng được cổ phần Gas, không thèm nghĩ tới giá sẽ giảm khi lên sàn.

Hiện cả nước có khoảng gần 100 công ty, cơ sở kinh doanh gas đang cạnh tranh quyết liệt với nhau. Chiếm thị phần lớn nhất là Công ty Cổ phần Gas Petrolimex, tiếp đến là Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm phí và Saigon Petro.

Đặc biệt, 3 công ty này được nhận gas do Nhà máy Dinh Cố sản xuất với tỷ trọng lớn nhất và giá mua thấp hơn giá gas nhập khẩu.