08:38 29/08/2011

Số thuê bao điện thoại mới tiếp tục giảm mạnh

M.Chung

Số thuê bao điện thoại phát triển mới tám tháng năm 2011 đạt 6,7 triệu thuê bao, tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2010

Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 8/2011 ước tính đạt 128,8 triệu thuê bao.
Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 8/2011 ước tính đạt 128,8 triệu thuê bao.
Số thuê bao điện thoại phát triển mới tám tháng năm 2011 đạt 6,7 triệu thuê bao, giảm 24,7% so với cùng kỳ năm 2010.

Cụ thể, theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong tổng số thuê bao trên có 40,2 nghìn thuê bao cố định, giảm 74,8% và gần 6,7 triệu thuê bao di động, giảm 23,7%.

Tuy nhiên, số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 8/2011 ước đạt 128,8 triệu, tăng 4,3% so với cùng thời điểm năm trước, bao gồm 15,5 triệu thuê bao cố định, tăng 0,4% và 113,3 triệu thuê bao di động, tăng 4,8%.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp, tỷ lệ tăng số thuê bao điện thoại trùng với mức tăng của tháng liền kề trước. 7 tháng đầu năm, số thuê bao điện thoại cũng tăng 4,3% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó thuê bao cố định tăng 0,4% và thuê bao di động tăng 4,8%.

Đối với số thuê bao Internet băng rộng, cùng thời điểm trên, ước tính đạt 4,1 triệu thuê bao, tăng 17,5%; số người sử dụng Internet tại thời điểm cuối tháng 8/2011 đạt 31,3 triệu người, tăng 22,9%.

Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông tám tháng ước đạt 98,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2010.