18:14 28/06/2016

Sống tối giản theo kiểu Nhật

Thăng Điệp

Một số bức ảnh về cuộc sống theo phong cách tối giản của nhiều người Nhật, do trang Business Insider giới thiệu

<br>
<br>