20:55 20/10/2019

SSI báo lãi riêng quý 3/2019 giảm mạnh, đạt 316 tỷ đồng

Hà Anh

Lợi nhuận trước thuế qúy 3/2019 của công ty mẹ SSI giảm 226 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt hơn 316 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 253 tỷ đồng

Môt phần báo cáo tài chính riêng quý 3/2019 của  SSI.
Môt phần báo cáo tài chính riêng quý 3/2019 của SSI.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) vừa công bố số liệu tài chính riêng quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2019 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều giảm.

Cụ thể: doanh thu hoạt động trong 3/2019 giảm 22 tỷ so với cùng kỳ đạt gần 839 tỷ đồng – trong đó, các lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu là dịch vụ chứng khoán, hoạt động kinh doanh nguồn vốn và hoạt động đầu tư...lợi nhuận trước thuế giảm 226 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt hơn 316 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 253 tỷ đồng.

SSI cho biết, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 253 tỷ đồng, giảm gần 199 tỷ đồng so với cùng kỳ (452 tỷ đồng) – chủ yếu là do quy mô giao dịch của thị trường sụt giảm, doanh thu nghiệp vụ môi giới giảm 74,4 tỷ đồng; trong khi đó, chi phí nghiệp vụ môi giới giảm hơn 22 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính giảm 56,46 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 93,3 tỷ đồng chủ yếu là do trong quý 3/2018 công ty có khoản cổ tức từ công ty con.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.274 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 795 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của SSI đạt gần 25.320 tỷ đồng – tăng hơn 1.852 tỷ đồng so với hồi đầu năm - khoản mục lớn nhất là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM – chủ yếu là tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi), đạt 13.600 tỷ đồng; các khoản cho vay với gần 5.400 tỷ và tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ, đạt gần 2.900 tỷ đồng.

Cũng tính đến 30/9, SSI có gần 3.081 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tăng 422 tỷ so với hồi đầu năm; vốn chủ sở hữu tăng 558 tỷ đồng, lên 9.422 tỷ đồng.

Hiện, SSI là công ty chứng khoán đứng đầu về môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, với thị phần 13,6% tại sàn HOSE và 10,37% sàn HNX trong quý 3/2019.