11:29 21/10/2015

Sửa luật thuế, băn khoăn quyền Thủ tướng

Nguyễn Lê

Đề xuất miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật.<br>
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật.<br>
Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi năm 2015 và Hiến pháp năm 2013 không quy định về quyền hạn của Thủ tướng liên quan đến các vấn đề về thuế và ngân sách nhà nước.

Đây là nội dung được Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhấn mạnh khi thẩm tra dự án Luật Thuế xuất, nhập khẩu (sửa đổi), mà Chính phủ vừa trình Quốc hội sáng 21/10.

Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo luật đã bổ sung một số nội dung quy định về thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp, thuế tự vệ để góp phần bảo vệ sản xuất trong nước trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Đề xuất bỏ quy định về miễn thuế đối với nhiều đối tượng, dự thảo luật cũng bổ sung quy định về miễn thuỷ với nhiều loại hàng hóa. Theo đó, sẽ miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền.

Đây là hàng hóa đặc thù, cần được bảo mật thông tin nhập khẩu; đồng thời đối tượng nhập khẩu chỉ do Ngân hàng Nhà nước thực hiện nên việc bổ sung quy định này cũng tạo thuận lợi và đơn giản hóa thủ tục thu nộp ngân sách, Chính phủ lý giải.

Nhiều thẩm quyền liên quan đến việc ban hành biểu thuế, khung thuế suất…cũng được đề xuất sửa đổi.

Để phù hợp với tinh thần Hiến pháp 2013 là Quốc hội có thẩm quyền quyết định các thứ thuế, cần thiết phải nâng thẩm quyền quyết định biểu khung thuế xuất khẩu từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội lên Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính giải thích.

Tuy nhiên, băn khoăn của cơ quan thẩm tra liên quan nhiều đến thẩm quyền của Thủ tướng.

Dự thảo luật có khá nhiều nội dung quy định thẩm quyền của Thủ tướng trong việc áp dụng mức thuế suất hay ban hành biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi, hay quy định chi tiết việc miễn thuế với một số loại hàng hóa.

Với lập luận như ở đầu bài viết, cơ quan thẩm tra đề nghị không quy định thẩm quyền của Thủ tướng tại các điều có liên quan đến nội dung nói trên. Mà, cần cụ thể hóa tối đa các nội dung này để đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển cho biết, một số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Quốc hội quyết định về các thứ thuế. Do vậy, việc quy định như dự thảo luật là chưa phù hợp với quy định của Hiến pháp.

Các ý kiến này đề nghị quy định rõ trong dự thảo luật danh mục hàng hóa và biểu thuế suất của hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu mà Việt Nam chưa ký kết với các nước và tổ chức quốc tế. Đối với một số hàng hóa cần có sự điều chỉnh, thay đổi thường xuyên theo yêu cầu quản lý kinh tế trong thực tiễn thì giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, báo cáo thẩm tra nêu rõ.

Vẫn liên quan đến thẩm quyền, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định cụ thể các nội dung về miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới, thay vì vẫn giao Chính phủ quy định cụ thể.