16:18 21/02/2010

SZL, HHL, HGM, VC1 và DID trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền của SZL, HHL, HGM, VC1 và DID

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VC1 từ đầu tháng 8/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VC1 từ đầu tháng 8/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền của SZL, HHL, HGM, VC1 và DID.

* Ngày 1/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã SZL-HOSE).

Theo đó, ngày 22/3/2010, SZL sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới). Ngày dự kiến niêm yết là 8/4/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng tại Bộ phận Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành - Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

* Ngày 1/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An (mã HHL-HNX).

Theo đó, ngày 12/3/2010, HHL sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

 Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hồng Hà Long An - Khu công nghiệp Hoàng Gia Long An, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hoà, Long An.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SZL và HHL vào các ngày 26/2, 1/3 và 2/3/2010.

* Ngày 5/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM-HNX).

Theo đó, ngày 25/3/2010, HGM sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần (1.000 đồng/cổ phần).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang - số 390 đường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HGM vào những ngày 4/3, 5/3 và 8/3/2010.

* Ngày 10/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (mã VC1-HNX).

Theo đó, ngày 5/4/2010, VC1 sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính - kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 - D9 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VC1 vào các ngày 9/3, 10/3 và 11/3/2010.

* Ngày 12/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến (mã DID-HNX).

Theo đó, ngày 15/4/2010, DID sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến - lô 17 đường 25B, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DID vào các ngày 11/3, 12/3 và 15/3/2010.