09:20 15/08/2011

TAG lãi 45 tỷ đồng trong 7 tháng

Minh Hà

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG-HNX) thông báo kết quả kinh doanh tháng 7 và lũy kế 7 tháng năm 2011.

Sau 7 tháng, EPS của TAG đạt trên 4.134 đồng.
Sau 7 tháng, EPS của TAG đạt trên 4.134 đồng.
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG-HNX) thông báo kết quả kinh doanh tháng 7 và lũy kế 7 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu toàn công ty trong tháng 7/2011 đạt 133 tỷ đồng - tăng trưởng hơn 32% và lợi nhuận trước thuế đạt 6,4 tỷ đồng - tăng 7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế đến hết tháng 7/2011, doanh thu toàn công ty đạt 864 tỷ đồng - tăng trưởng hơn 33%; lợi nhuận trước thuế đạt 45 tỷ đồng - tăng trưởng hơn 138% trong khi hàng tồn kho tăng 11% so với  cùng kỳ năm 2010.

Sau 7 tháng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của TAG đạt trên 4.134 đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đã được điều chỉnh do kết quả của việc phát hành cổ phiếu thưởng vào ngày 18/5/2011 là 1.943 đồng, tăng trưởng đạt 113% so với cùng kỳ năm 2010.

Năm 2011, công ty đặt kế hoạch với doanh thu 1.796 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 74 tỷ đồng.

Được biết, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho TAG được niêm yết bổ sung 2.320.358 cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu theo theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/03/2011 của Công ty Cổ phần Thế giới Số Trần Anh với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 23.203.580.000 đồng.