09:17 31/12/2010

Tạm ngừng các khoản chi tổng kết, liên hoan, hội nghị

Thúy Hằng

Mục tiêu số 1 và cũng là tư tưởng điều hành nhất quán của Chính phủ năm tới là ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát

Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011.
Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011.
Đây là thông tin được Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh khẳng định khi Báo cáo công tác quản lý, điều hành, kiểm soát giá cả, hàng hóa năm 2011 tại Hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011, ngày 30/12 tại Hà Nội.

Loại trừ các khoản chi không đúng chế độ

Tại đây, người đứng đầu ngành tài chính đã chỉ ra một số hạn chế trong điều hành quản lý giá năm qua, đó là sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương chưa đồng bộ nên công tác bình ổn giá đạt hiệu quả chưa cao; việc điều hành cung – cầu một số hàng hóa, dịch vụ chưa tốt như điện, đường ăn, vàng, ngoại tệ….

Cạnh đó, hệ thống cung ứng hàng hóa dịch vụ chưa được sắp xếp hợp lý, còn có hiện tượng độc quyền (sữa); chồng chéo, vòng vèo, tầng nấc đẩy chi phí lưu thông tăng cao khó kiểm soát như phân bón, thuốc phòng chữa bệnh, xi măng, sắt thép… đẩy chi phí lưu thông lên cao khó kiểm soát.

“Quản lý giá một số mặt hàng còn lúng túng, bị động, hiệu quả chưa cao, nhất là sữa, thuốc phòng chữa bệnh”, Bộ trưởng Ninh nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, dự báo giá cả năm tới sẽ “nhích lên” do một số tác động khách quan lẫn nguyên nhân nội tại.

Để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 7% theo Nghị quyết của Quốc hội, Bộ trưởng nhấn mạnh một số giải pháp như tiếp tục rà soát, bãi bỏ các khoản thu phí, lệ phí bất hợp lý, trái pháp luật. Sử dụng linh hoạt các công cụ phí, thuế, Quỹ Bình ổn giá để bình ổn giá xăng dầu và một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Đồng thời tăng cường kiểm soát chi từ ngân sách Nhà nước, loại trừ các khoản chi không đúng chế độ, không đúng định mức và không đúng tiêu chuẩn, chi lương, chi thưởng cuối năm không đúng quy định.

Một số giải pháp khác cũng được Bộ trưởng nhấn mạnh như tạm ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung không thiết thực (như chi tổng kết, liên hoan, hội nghị, đoàn vào, đoàn ra, chi mua sắm tài sản). Tiếp tục sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ vốn không lãi suất cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu dự trữ hàng hóa, góp phần bảo đảm cân đối cung cầu…

 Mục tiêu số 1: Kiềm chế lạm phát

Trình bày dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh mục tiêu số 1 và cũng là tư tưởng điều hành nhất quán của Chính phủ năm tới là ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát. “Đây là mục tiêu số một, mục tiêu hàng đầu, mục tiêu nhất quán của cả năm 2011”.

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ nguyên nhân dẫn tới lạm phát tăng cao năm 2010, ngoài yếu tố khách quan từ tác động giá cả tăng cao của thế giới ảnh hưởng đến giá cả các mặt hàng trong nước, còn có nguyên nhân từ nội tại, điều hành.

Với năm 2011, theo Phó thủ tướng, chính sách tiền tệ phải được điều hành một cách chủ động, linh hoạt và thận trọng. Đây là tư tưởng nhất quán của cả năm trong điều hành chính sách tiền tệ, điều hành tỷ giá, sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước năm 2011.

Mục tiêu của chính sách tiền tệ là vừa đảm bảo kiềm chế lạm phát đồng thời vừa phải đảm bảo khả năng thanh khoản của nền kinh tế, cung ứng tiền bạc cho sự phát triển của doanh nghiệp, các thành phần kinh tế và của đất nước”, Phó thủ tướng nói.

Vấn đề kiểm soát giá cả cũng được nhấn mạnh. Chính phủ xác định việc kiểm soát này không đi ngược với những quy định quốc tế nhưng bảo đảm sử dụng các chính sách để tránh đầu cơ, găm hàng, tránh gây xáo động thị trường. Đồng thời Chính phủ cũng yêu cầu kiểm soát nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán.