18:53 07/04/2016

Tân Thủ tướng nêu 6 ưu tiên trong chỉ đạo điều hành

Nguyên Vũ

Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời phỏng vấn báo chí sau khi tuyên thệ nhậm chức, sáng 7/4

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 7/4/2016.<br>
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 7/4/2016.<br>
Thời gian tới, Thủ tướng cùng tập thể Chính phủ sẽ ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời phỏng vấn báo chí sau khi tuyên thệ nhậm chức sáng 7/4.

Ông nhấn mạnh, được bầu làm Thủ tướng Chính phủ là vinh dự đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao phó.

“Tôi sẽ cùng các đồng chí thành viên Chính phủ nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, pháp luật; xây dựng Chính phủ trong sạch vững mạnh, đoàn kết nhất trí, hành động quyết liệt, năng động sáng tạo, hiệu lực hiệu quả; hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”, ông nói.

Trả lời câu hỏi về những ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng khẳng định thời gian tới, Thủ tướng cùng tập thể Chính phủ sẽ ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém; phát huy dân chủ, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

6 trọng tâm ưu tiên trong chỉ đạo điều hành được người đứng đầu Chính phủ đề cập gồm:

Một là ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hai là tập trung cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, trọng dụng nhân tài, huy động mọi nguồn lực cho phát triển;

Ba là tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hệ thống hành chính Nhà nước và trong toàn xã hội;

Bốn là quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Năm là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Sáu là chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh an toàn cho người dân. Trước mắt, tập trung ổn định cuộc sống của người dân vùng bị thiên tai, hạn hán, nhiễm mặn, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo Thủ tướng, những thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà chúng ta đạt được trong những năm qua là nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp và kiều bào ta ở nước ngoài.

“Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Thủ tướng nói.

Ở cương vị mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của Chính phủ, nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế và bạn bè trên thế giới.