14:25 06/09/2019

Tập đoàn Lộc Trời bị truy thu gần 12 tỷ tiền thuế năm 2018

Hà Anh

Tổng cộng Tập đoàn Lộc Trời bị truy thu và phạt thuế tổng cộng gần 12 tỷ đồng

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu LTG từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu LTG từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG-UpCoM) vừa công bố nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế năm 2018.

Cụ thể, Tập đoàn Lộc Trời bị truy thu thuế tổng số tiền 8,6 tỷ đồng - trong đó, thuế giá trị gia tăng là 2,6 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là gần 5,7 tỷ đồng và thuế thu nhập cá nhân là 312 triệu đồng;

Số tiền phạt chậm nộp thuế của công ty phải chịu hơn 597 triệu đồng; tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, số tiền là 1,7 tỷ đồng; Ngoài ra, công ty được điều chỉnh giảm khấu trừ là 889 triệu đồng.

Như vậy, tổng cộng Tập đoàn Lộc Trời bị truy thu và phạt thuế tổng cộng gần 12 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2019, doanh thu thuần của Lộc Trời quý 2 đạt 2.810 tỷ đồng, giảm 2,73% so với cùng kỳ; lũy kế đạt 4.379 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế quý 2/2019 đạt 196 tỷ đồng, tăng 116,15% so với cùng kỳ, lũy kế đạt gần 255 tỷ đồng – tăng 32% so với cùng kỳ.