11:09 14/10/2019

TCM: 9 tháng ước lãi gần 174 tỷ đồng

Quỳnh Nguyễn

So với cùng kỳ năm trước, ước lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2019 của Dệt may Thành Công mẹ sụt giảm đáng kể

Nguồn ảnh: TCM
Nguồn ảnh: TCM

Bản tin tháng 10/2019 của Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) cho biết trong tháng 9 lợi nhuận sau thuế của TCM đạt 645.173 USD, tương đương khoảng 15 tỷ đồng.

Cụ thể, trong tháng 9, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ, doanh thu thuần đạt khoảng 11.523.007 USD, tương đương khoảng 267,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 645.173 USD, tương đương khoảng 15 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến tháng 9/2019, doanh thu đạt khoảng 117.269.849 USD, tương ứng 2.726,5 tỷ đồng, đạt 99% so với kế hoạch và đạt khoảng 98% so với cùng kỳ năm 2018; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 7.480.871 USD, tương ứng gần 174 tỷ đồng, đạt 116% so với kế hoạch và thấp hơn so với 9 tháng cùng kỳ năm 2018.

TCM cho biết lý do lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu 2019 sụt giảm so với cùng kỳ năm trước là do lợi nhuận 9 tháng năm 2018 có một phần đến từ thu nhập khác.

Năm 2019, TCM đặt kế hoạch doanh thu 3.952,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 241,9 tỷ đồng.