11:39 28/08/2017

Texas chìm trong biển nước sau cơn bão lịch sử Harvey

Thăng Điệp

Bão Harvey là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào bang Texas của Mỹ trong hơn nửa thế kỷ qua

<br>
<br>