10:03 06/02/2018

Tháng 1/2018, đã cấp 659 mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Trong tháng 1/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 659 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 58 tổ chức và 601 cá nhân

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán là 24.162 mã - trong đó, có 3.607 tổ chức và 20.555 cá nhân.
Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán là 24.162 mã - trong đó, có 3.607 tổ chức và 20.555 cá nhân.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 1/2018.

Theo đó, trong tháng 1/2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 659 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 58 tổ chức và 601 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 40 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 8 tổ chức và 32 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 03 nhà đầu tư - trong đó, có 1 tổ chức và 2 cá nhân.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán là 24.162 mã - trong đó, có 3.607 tổ chức và 20.555 cá nhân.