08:58 27/09/2019

Tháng 10/2019 trình Thủ tướng phương án điều chỉnh giá dịch vụ BOT

Hà Vũ

Dự kiến trong tháng 10/2019 trình Thủ tướng xem xét quyết định đối với hai phương án về giá dịch vụ BOT

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp Ban - Ảnh: Thành Chung
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp Ban - Ảnh: Thành Chung

Đây là thông tin tại cuộc họp của Ban chỉ đạo điều hành giá do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì.

Liên quan đến điều chỉnh giá dịch vụ BOT, báo cáo của Ban chỉ đạo cho biết, hiện nay Bộ Giao thông vận tải đang tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ, ngành để dự kiến trong tháng 10/2019 trình Thủ tướng xem xét quyết định đối với hai phương án về giá dịch vụ BOT.

Phương án 1: tăng giá giai đoạn từ 2019 đến 2021. Theo hợp đồng đã ký, trong giai đoạn từ 2018 đến 2021 có 49 dự án phải tăng phí theo lộ trình (tăng 9-18/%/3 năm). Bộ Giao thông vận tải sẽ đàm phán với các nhà đầu tư và ngân hàng tài trợ để xem xét tăng phí trong giai đoạn này. 

Riêng trong năm 2019 chỉ đàm phán tăng phí đối với các dự án có sụt giảm doanh thu lớn để hạn chế các hệ luỵ xấu về các khoản vay, dự kiến khoảng 10 dự án có doanh thu dưới 80% so với phương án tài chính ban đầu.

Phương án 2: giữ nguyên mức giá hiện tại, chỉ thực hiện việc tăng theo hợp đồng từ năm 2022. Theo phương án này, 49 dự án có lộ trình tăng giá trong giai đoạn từ 2018 đến 2021 sẽ bắt đầu tăng phí từ năm 2022. 

Theo tính toán sẽ có khoảng 9 dự án bị phá vỡ phương án tài chính không có khả năng thu hồi vốn, khi đó nhà nước phải bố trí khoảng 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho các dự án này đảm bảo tính khả thi của phương án tài chính dự án.

Phát biểu khai mạc phiên họp, đề cập phí BOT giao thông, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc điều chỉnh giá phải gắn với điều kiện tiên quyết là hoàn thành tiến độ thu phí không dừng để minh bạch doanh thu và chi phí đầu vào.