09:45 28/02/2012

Tháng 3 sẽ kiểm tra việc giao, cho thuê đất bãi bồi

Trang Anh

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập một số đoàn kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển

Sau vụ việc ở Tiên Lãng, Thủ tướng yêu cầu các địa phương đề cao trách nhiệm, tập trung giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai.
Sau vụ việc ở Tiên Lãng, Thủ tướng yêu cầu các địa phương đề cao trách nhiệm, tập trung giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai.
Trong tháng 3 tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập một số đoàn kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo cơ quan này, để chuẩn bị cho việc trên, hiện Bộ đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với pháp luật đất đai hiện hành.

Riêng đối với đất bãi bồi ven sông, ven biển, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất trên địa bàn và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý những vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ cũng đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý gửi về Bộ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng ngay trong tháng 3/2012.

Theo lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị này được đưa ra nhằm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ sau khi người đứng đầu Chính phủ có kết luận về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng).

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là việc thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Đề cao trách nhiệm, tập trung giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai.

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, xử lý của các tỉnh, thành phố, trong tháng 3/2012, đoàn công tác của Bộ sẽ tiến hành kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn một số tỉnh, thành phố.