10:57 21/02/2012

Vụ Tiên Lãng: Đã thu hồi các quyết định sai luật

Hoài Ngân

Huyện Tiên Lãng vừa tiến hành thu hồi các quyết định không đúng pháp luật về thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất của ông Vươn

UBND huyện Tiên Lãng vừa tiến hành thu hồi các quyết định không đúng pháp luật liên quan đến việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 10/2/2012.

Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, các Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 23/4/2008 và Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của UBND huyện Tiên Lãng thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn với lý do hết thời hạn sử dụng là không đúng với quy định của Luật Đất đai 2003 và Nghị Định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003.

Do quyết định thu hồi đất không đúng với quy định của pháp luật đất đai nên Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 3307/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND huyện Tiên Lãng cũng không đúng pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu lãnh đạo thành phố Hải Phòng chỉ đạo thu hồi các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn.

UBND thành phố Hải Phòng cũng đã ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà của ông Đoàn Văn Vươn theo yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố.