06:30 20/07/2017

Tháng 8 trình nghiên cứu khả thi dự án giải phóng mặt bằng Long Thành

Nguyên Vũ

Hiện ngân sách đã bố trí 5.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho công tác giải phóng mặt bằng dự án, mới đáp ứng 21,7% nhu cầu

<div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;"><span style="font-size: 11pt;">Chính phủ vừa giao cho UBND tỉnh Đồng Nai trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành ngay tháng sau.</span></div><div style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 11pt;"><b><br></b></span></div>
<div style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;"><span style="font-size: 11pt;">Chính phủ vừa giao cho UBND tỉnh Đồng Nai trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành ngay tháng sau.</span></div><div style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 11pt;"><b><br></b></span></div>
Triển khai các công việc sau kỳ họp thứ ba của Quốc hội, Chính phủ vừa giao cho UBND tỉnh Đồng Nai trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành ngay tháng sau.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành; chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành liên quan tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình Thủ tướng trong tháng 8/2017, bảo đảm tiến độ để báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4 (khai mạc cuối tháng 10 tới).

Đây là dự án mới được Quốc hội thông qua chủ trương tách ra tại kỳ họp thứ 3 vừa qua với tổng kinh phí khái toán cho công tác giải phóng mặt bằng (bao gồm xây dựng hạ tầng khu tái định cư và khu nghĩa trang) là khoảng 23.000 tỷ đồng.

Hiện ngân sách đã bố trí 5.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho công tác giải phóng mặt bằng dự án, mới đáp ứng 21,7% nhu cầu.

Quốc hội yêu cầu việc thu hồi đất phải bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng của sự án; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.