10:02 25/11/2008

Thành lập Câu lạc bộ Giám đốc tài chính

Hồng Thoan

Ngày 22/11, Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Giám đốc tài chính Việt Nam

Ngày 22/11, Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Giám đốc tài chính Việt Nam.

Câu lạc bộ Giám đốc tài chính (CFO) Việt Nam là tổ chức tập hợp các cá nhân đã, đang đảm nhận vị trí giám đốc tài chính, các nhà quản lý tài chính doanh nghiệp cấp cao cùng với các chuyên gia, nhà tư vấn trong lĩnh vực tài chính.

Theo phương châm “Kết nối tri thức – Tạo giá trị cho các cổ đông”, đại diện CFO Việt Nam nói câu lạc bộ sẽ tạo điều kiện để các thành viên giao lưu, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thông tin và cùng thể hiện hoài bão “Nâng cao năng lực các giám đốc tài chính Việt Nam ngang tầm quốc tế”.

Hỗ trợ cho hoạt động của câu lạc bộ, website www.cfo.vn cũng được khai trương để trở thành diễn đàn trực tuyến cho các thành viên về hoạt động quản trị tài chính doanh nghiệp.