08:56 29/01/2008

Thành lập khu vực thanh toán chung bằng đồng Euro

Nguyễn Hạnh

27 nước thành viên EU cùng với Na Uy, Iceland, Lichtenstein và Thụỵ Sĩ đã hình thành một khu vực thanh toán chung bằng đồng Euro

Bắt đầu từ ngày 28/1/2008, 27 nước thành viên EU cùng với Na Uy, Iceland, Lichtenstein và Thụỵ Sĩ  hình thành một khu vực thanh toán chung bằng đồng Euro, gọi tắt là SEPA (Single Euro payments area).

Theo đó, bất cứ ai trong số hàng trăm triệu dân của các nước này chỉ cần một tài khoản duy nhất mở bất kỳ ở đâu trong số các nước đó cũng đủ để thực hiện tất cả các khoản thanh toán cần thiết bằng chuyển khoản. Việc ủy thác thanh toán bằng khấu trừ trực tiếp từ tài khoản và sử dụng thẻ tín dụng chung sẽ được thực hiện ở giai đoạn tiếp theo.

SEPA là bước phát triển mới của việc sử dụng đồng tiền chung Euro và nhất thể hóa về lưu thông tiền tệ trong EU cũng như cùng với những đối tác nói trên. Cái lợi trước hết đối với người dân là sự tiện lợi, giảm chi phí và thời gian trong thanh toán vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Việc thanh toán bằng tiền mặt của công dân nước này ở nước khác trong khu vực SEPA sẽ giảm đi đáng kể.

Đối với hệ thống ngân hàng, bước tiến này của EU còn có nghĩa là cuộc cạnh tranh giữa các ngân hàng trên thị trường thanh toán này trở nên quyết liệt hơn.