17:18 04/07/2010

Thành lập thành phố Tuyên Quang

Bảo Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết về việc thành lập thành phố Tuyên Quang trực thuộc tỉnh Tuyên Quang

Một góc thành phố Tuyên Quang.
Một góc thành phố Tuyên Quang.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết về việc thành lập thành phố Tuyên Quang trực thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Theo nghị quyết, thành phố Tuyên Quang được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc thị xã Tuyên Quang.

Thành phố Tuyên Quang có diện tích tự nhiên 11.917,45 ha và 110.119 nhân khẩu, 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường: Minh Xuân, Phan Thiết, Tân Quang, Tân Hà, Hưng Thành, Ỷ La, Nông Tiến và 6 xã: Tràng Đà, An Tường, Lưỡng Vượng, An Khang, Thái Long, Đội Cấn.

Về địa giới hành chính, phía Nam và phía Tây thành phố giáp huyện Yên Sơn; phía Đông giáp huyện Yên Sơn và huyện Sơn Dương.

Trước khi nâng cấp lên thành phố, thị xã Tuyên Quang là tỉnh lỵ của tỉnh Tuyên Quang, và là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh.

Riêng trong năm 2009, trên địa bàn thị xã đã có 43 công trình trọng điểm, 7 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào các khu công nghiệp được thẩm định, triển khai.

Tính đến nay, toàn thành phố Tuyên Quang có hơn 28 hợp tác xã thủ công nghiệp, 391 doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trong đó 56 công ty cổ phần, 257 công ty TNHH, 78 doanh nghiệp tư nhân, góp phần đáng kể tăng thu ngân sách và thu hút lao động trên địa bàn toàn thành phố và của tỉnh.