08:11 22/10/2022

Thành phố nào có nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản cao nhất thế giới?

Đức Anh

Chỉ số Bong bóng Bất động sản thường niên của ngân hàng đầu tư UBS được xem như một hệ thống cảnh báo sớm, trong đó đánh giá và chấm điểm các thành phố trên toàn cầu dựa trên nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản...

Theo Chỉ số Bong bóng Bất động sản toàn cầu năm 2022, các thành phố có điểm chỉ số trên 1,5 được xem là có nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản. Điểm số từ 0,5-1,5 là có giá bất động sản được định giá quá cao. Điểm dưới 0,5 là có giá bất động sản hợp lý.

Theo đó, Toronto (Canada) là thành phố có nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản cao nhất thế giới với điểm chỉ số là 2,24. Năm 2021, tăng trưởng giá bất động sản tại thành phố này đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm.

Theo sau Toronto là Frankfurt (Đức) và Zurich (Thụy Sỹ) với số điểm lần lượt là 2,21 và 1,81.

Thành phố nào có nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản cao nhất thế giới? - Ảnh 1