19:43 19/08/2011

Thêm 4 nhà đầu tư bị phạt 160 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã ký quyết định xử phạt 160 đồng đối 4 nhà đầu tư trên HNX và HSX do chậm công bố thông tin.

Ngày 18/8/2011, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 608, 609, 610, 611/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối đối với ông Lê Văn Minh, bà Phạm Thị Hà Thương, ông Hoàng Duy Anh và ông Bùi Đỗ Phương do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể: từ ngày 25/2/2011 đến ngày 8/3/2011, ông Lê Văn Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (mã AGR-HSX) đã thực hiện giao dịch mua 20.000 cổ phiếu AGR nhưng không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;
 
Từ ngày 5/11/2010 đến ngày 5/1/2011, bà Phạm Thị Hà Thương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HSX) đã đăng ký giao dịch mua 50.000 cổ phiếu SHN. Tuy nhiên, đến ngày 9/2/2011, bà Phương mới báo cáo việc không thực hiện giao dịch trên với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, vi phạm quy định tại Điểm 4.4 khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;
 
Ngày 24/11/2010, ông Hoàng Duy Anh - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (mã MHC-HSX) đã giao dịch bán 100.000 cổ phiếu MHC trước khi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố thông tin 2 ngày (ngày 26/11/2010 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố thông tin), vi phạm quy định tại Điểm 4.2 khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;
 
Từ ngày 14/2/2011 đến ngày 21/2/2011, ông Bùi Đỗ Phương, chồng bà Lâm Thị Thu Trang - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (mã KSH-HSX) đã thực hiện giao dịch mua và bán 200.000 cổ phiếu KSH nhưng không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các ông bà trên là 40 triệu đồng/người theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.