14:34 16/09/2014

Thêm hai công ty chứng khoán hợp nhất

N.H

Công ty Chứng khoán VIS và Công ty Chứng khoán Đại Tây Dương chính thức hợp nhất dưới tên Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Vốn điều lệ của công ty hợp nhất là tổng cộng nguồn vốn chủ sở hữu còn lại của hai công ty trước đó.
Vốn điều lệ của công ty hợp nhất là tổng cộng nguồn vốn chủ sở hữu còn lại của hai công ty trước đó.
Sáng nay (16/9), Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) và Công ty Chứng khoán Đại Tây Dương (OSC) chính thức hợp nhất dưới tên Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS). 

Đây là trường hợp hợp nhất thứ hai, sau sự kiện công ty chứng khoán MB và công ty chứng khoán VIT tháng 10/2013.

Tại buổi lễ trao giấy phép thành lập cho công ty chứng khoán Việt Nam, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước, nhấn mạnh việc hợp nhất 2 công ty với mục tiêu quan trọng sau sáp nhập tổ chức kinh doanh chứng khoán phải hoạt động hiệu quả, quản trị an toàn tài chính, quản trị rủi ro tốt. Đây là sự kiện quan trọng trên thị trường chứng khoán và là điểm nhấn của quá trình tái cấu trúc công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Công ty chứng khoán VIS “mới” sẽ có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán. Công ty hợp nhát giữ nguyên đội ngũ nhân sự của hai công ty trước đó. Theo thông tin công bố, cổ đông VIS sở hữu 4 cổ phần sẽ nhận được 1 cổ phần của công ty hợp nhất. Cổ đông OSC sở hữu 13,6 cổ phần OSC sẽ nhận được 1 cổ phần của công ty hợp nhất.

VIS “cũ” có vốn điều lệ 200 tỷ đồng và OSC có vốn điều lệ 135 tỷ đồng. Tuy nhiên đến thời điểm 30/11/2013, báo cáo tài chính kiểm toán ghi nhận vốn chủ sở hữu của VIS “cũ” chỉ còn 50,18 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của OSC chỉ còn 9,82 tỷ đồng.