18:05 02/05/2008

Thêm một công ty cho thuê tài chính hoạt động tại Việt Nam

Công ty TNHH Cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam được thành lập với vốn điều lệ 5 triệu USD và do nước ngoài góp 100% vốn

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 01/GP-CTCTTC cho Công ty TNHH Cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam (VILC), với vốn điều lệ 5 triệu USD và do nước ngoài góp 100% vốn.

Đây là liên doanh giữ Công ty tài chính KDB, Ngân hàng NATIXIS và Ngân hàng AOZORA, trong đó KDB góp 3 triệu USD, NATIXIS góp 1 triệu USD và AOZORA góp 1 USD.

Thời gian hoạt động của VILC là 70 năm kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép, với địa bàn hoạt động là trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

VILC có địa chỉ trụ sở chính tại Khu 905, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

VILC được thực hiện các nghiệp vụ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể là các nghiệp vụ: Cho thuê tài chính; Cho thuê vận hành; Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính; Bán các khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính cho các tổ chức, cá nhân; Tư vấn cho khách hàng về những vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ cho thuê tài chính…

VILC được huy động vốn từ các nguồn: Nhận tiền gửi có 1 năm trở lên của tổ chức, cá nhân và vay vốn ngắn, trung và dài hạn của tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; Phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và giấy tờ có giá khác có thời hạn trên 1 năm để huy động vốn của tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Ngoài ra, VILC còn được tiếp nhận các nguồn vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.