08:50 15/08/2007

Thêm nhà máy sản xuất vác xin phòng cúm tại Mỹ

Thu Trà

Một nhà máy sản xuất vác xin phòng cúm trị giá 150 triệu USD tại Mỹ sẽ đi vào hoạt động trong năm 2008

Theo AP, dự án xây dựng một nhà máy sản xuất vác xin phòng cúm trị giá 150 triệu USD sẽ được đưa vào hoạt động trong năm 2008 nhằm đáp ứng nhu cầu vác xin phòng dịch cúm cho nước Mỹ.

Kế hoạch này được công ty Sanofi Pasteur, Pháp thực hiện tại Tp.Ponoco Mountains của bang Pennsylvania (Mỹ).

Theo ông Bruce Gellin, Giám đốc văn phòng chương trình vác xin quốc gia thuộc Bộ Y tế Mỹ, mục tiêu của chương trình vác xin phòng dịch cúm của Mỹ là tạo ra một khả năng nội tại đủ sức cung cấp vác xin phòng dịch cho toàn bộ người dân Mỹ trong trường hợp xảy ra đại dịch cúm.

Theo các quan chức y tế Mỹ, hiện nay công ty Sanofi Pasteur tại Mỹ chỉ sản xuất được 50 triệu liều vác xin/năm. Với việc mở rộng và nâng cấp nhà máy, công ty có thể sản xuất 100 triệu liều vác xin phòng cúm vào cuối năm 2008 hoặc đầu 2009 và sẽ nâng lên mức 150 triệu liều vác xin/năm vào năm 2010.