15:56 28/06/2021

Thép mạ nhập khẩu: Lại bị tiến hành điều tra chống bán phá giá

Mạnh Đức -

Trước 17h00 ngày 2/8/2021 (giờ Hà Nội), các nhà sản xuất trong nước và các doanh nghiệp nhập khẩu phải gửi bản trả lời câu hỏi liên quan đến vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép mạ nhập khẩu về Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương)...

Bắt đầu tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với thép mạ nhập khẩu.
Bắt đầu tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với thép mạ nhập khẩu.

Cục Phòng vệ  thương mại (Cơ quan điều tra) vừa gửi bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu về vụ việc rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc (mã số vụ việc ER01.AD02).

Bản trả lời câu hỏi là căn cứ quan trọng để Cơ quan điều tra xác định thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng hóa bị bán phá giá với thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Cơ quan điều tra bảo lưu quyền ban hành câu hỏi bổ sung để làm rõ các các nội dung đã trả lời trong bản trả lời câu hỏi hoặc các nội dung khác mà Cơ quan điều tra cho là cần thiết.

Cơ quan điều tra lưu ý các doanh nghiệp, ngôn ngữ sử dụng trong bản trả lời câu hỏi điều tra là tiếng Việt. Nội dung bản trả lời và các tài liệu kèm theo phải được làm bằng tiếng Việt hoặc được dịch ra tiếng Việt mà không cần gửi kèm nguồn tài liệu gốc để đối chứng.

Việc sử dụng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt, có thể dẫn tới hệ quả là Cơ quan điều tra không sử dụng hoặc không hiểu một cách đầy đủ các nội dung doanh nghiệp muốn truyền tải tại bản trả lời.

Trong một số trường hợp, Cơ quan điều tra có thể coi việc sử dụng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt là không hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ, đồng thời sử dụng các chứng cứ sẵn có thể phục vụ cho việc ban hành kết luận điều tra liên quan.

Trước đó, ngày 7/5/2021, Cơ quan điều tra nhận được hồ sơ yêu cầu rà soát đối với vụ việc nêu trên của đại diện của ngành sản xuất trong nước. Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương và Điều 11 của Hiệp định chống bán phá giá của WTO, ngày 4/6/2021 Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 1524/QĐ-BCT về việc tiến hành rà soát cuối kỳ đối với vụ việc.

Theo quy định của pháp luật, Cơ quan điều tra ban hành bản câu hỏi điều tra cho các nhà sản xuất trong nước và các doanh nghiệp nhập khẩu, để thu thập các thông tin, số liệu phục vụ cho vụ việc.

 

Bản câu hỏi điều tra được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cơ quan điều tra (www. pvtm.gov.vn) và Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn). Các công ty quan tâm có thể tải trực tiếp hoặc liên hệ với cán bộ phụ trách vụ việc. Thời hạn để gửi bản trả lời câu hỏi là trước 17h00 ngày 2/8/2021 (giờ Hà Nội).

Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình, Cơ quan điều tra đề nghị tất cả các nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu có liên quan cần tham gia trả lời Bản câu hỏi điều tra và hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình vụ việc.

Nội dung Bản trả lời câu hỏi sẽ là căn cứ để Cơ quan điều tra xem xét, đưa ra kết luận điều tra của vụ việc. Trong trường hợp không nhận được thông tin trả lời đúng hạn hoặc thông tin cung cấp không đúng, không đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ sử dụng thông tin sẵn có để đưa ra kết luận theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý Ngoại thương.

Cơ quan điều tra cũng lưu ý, đối với các nhà nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, để đảm bảo lợi ích của mình, bên cạnh việc trả lời Bản câu hỏi điều tra, các nhà nhập khẩu cũng cần chủ động chuyển thông tin tới các đối tác xuất khẩu tại Trung Quốc, Hàn Quốc để trả lời Bản câu hỏi điều tra dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài.

Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình thức nộp và thời hạn nộp được hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi dành cho doanh nghiệp. Do đó, đề nghị doanh nghiệp cần đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi trả lời và nộp Bản trả lời câu hỏi trong thời hạn quy định.