00:20 16/03/2010

Thu tiền điện cao với người thuê nhà sẽ bị xử lý

Y Nhung

Chủ nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn mức giá trong hoá đơn tiền điện do đơn vị bán lẻ điện phát hành sẽ bị xử phạt

Thực hiện chủ trương của Chính phủ hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, khó khăn khi điều chỉnh giá điện, 50kWh đầu tiên của giá điện năm 2010 vẫn giữ nguyên như mức giá của năm 2009 là 600 đồng/kWh.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, khó khăn khi điều chỉnh giá điện, 50kWh đầu tiên của giá điện năm 2010 vẫn giữ nguyên như mức giá của năm 2009 là 600 đồng/kWh.
Chủ nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn mức giá trong hoá đơn tiền điện do đơn vị bán lẻ điện phát hành sẽ bị xử phạt.

Đó là tinh thần trong Chỉ thị 11/CT-BTC về kiểm tra, giám sát việc bán lẻ giá điện năm 2010 tại các địa điểm cho thuê nhà để ở, vừa được Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào ký ban hành.
 
Theo chỉ thị này, thực hiện chủ trương của Chính phủ hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, khó khăn khi điều chỉnh giá điện, 50kWh đầu tiên của giá điện năm 2010 vẫn giữ nguyên như mức giá của năm 2009 là 600 đồng/kWh. Sinh viên, người lao động thuê nhà sẽ được trực tiếp mua điện theo giá điện sinh hoạt bậc thang nếu đáp ứng đủ điều kiện. Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hoá đơn tiền điện hàng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành.
 
Tuy nhiên, qua báo cáo của các công ty điện lực và phản ánh của người dân, nhiều trường hợp chủ cho thuê nhà đã thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn so với quy định mặc dù được mua điện từ các công ty điện lực với giá bán điện sinh hoạt bậc thang.
 
Đây là hành vi lợi dụng nhằm thu lợi bất hợp pháp, ảnh hưởng tới quyền lợi của sinh viên và người lao động thuê nhà, đi ngược lại chính sách của Chính phủ hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, khó khăn khi điều chỉnh giá điện.
 
Vi vậy, Bộ Công Thương yêu cầu sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các công ty điện lực thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương về chính sách hỗ trợ giá điện của Nhà nước cho đối tượng là người thuê nhà; yêu cầu người thuê nhà nếu gặp khó khăn do phải trả tiền điện cao hơn so với quy định cần làm đơn đề nghị gửi sở công thương để được giải quyết.

Đồng thời, phối hợp với các công ty điện lực và các đơn vị có liên qua kiểm tra việc thực hiện bán lẻ giá điện tại các địa điểm cho thuê nhà được phản ánh trong đơn đề nghị; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp chủ nhà cho thuê thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá bán lẻ điện trong hoá đơn tiền điện hàng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành.