10:01 28/02/2019

Thứ trưởng Bộ Tư pháp được giới thiệu làm Chủ tịch tỉnh Lai Châu

Bảo Quyên

Ông Trần Tiến Dũng, sinh 1975 tại Nam Định, có trên 20 năm công tác trong ngành tư pháp và là cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Trung ương

Ông Trần Tiến Dũng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Trần Tiến Dũng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 27/2, Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định ông Đỗ Ngọc An, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về Trung ương giữ chức Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng thời, Ban Bí thư chỉ định ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Trần Tiến Dũng, sinh 1975 tại Nam Định, có trên 20 năm công tác trong ngành tư pháp và là cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Trung ương, trưởng thành từ chuyên viên, thư ký lãnh đạo Bộ, Phó chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng và có 3 năm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.