21:45 09/05/2019

Thủ tướng bổ nhiệm Tổng giám đốc SCIC

Bảo Quyên

Ông Nguyễn Chí Thành có trình độ cử nhân kinh tế và có bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản

Tân Tổng giám đốc SCIC Nguyễn Chí Thành (bên trái).
Tân Tổng giám đốc SCIC Nguyễn Chí Thành (bên trái).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định 515/QĐ-TTg bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành, Phó tổng Giám đốc phụ trách Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Ông Nguyễn Chí Thành sinh ngày 29/5/1972. Ông Thành có trình độ cử nhân kinh tế và có bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản.

Trước đây, ông Thành làm việc tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước, tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối.

Ông bắt đầu làm việc tại SCIC với vai trò Phó Ban Chiến lược vào năm 2006 và được bổ nhiệm là Trưởng Ban Chiến lược từ tháng 11/2008.

Từ năm 2010, ông lần lượt giữ các chức vụ Trưởng Ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh phía Nam của SCIC, Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 3; Tháng 6/2015, ông được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc của SCIC và Phó tổng giám đốc phụ trách SCIC từ ngày 1/9/2017.