21:37 14/04/2022

Thủ tướng: Dứt khoát chống "chạy chọt" trong thi đua khen thưởng

Tiến Dũng -

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục kiểm tra, rà soát, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng đối tượng, kịp thời, dứt khoát chống tiêu cực, "chạy chọt" trong thi đua khen thưởng, tránh "vừa khen thưởng xong lại xem xét kỷ luật"...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP

Chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng - nêu rõ, thành công chung của cả nước ở nhiều lĩnh vực thời gian qua có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Hội đồng và phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng.

NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi hết sức kịp thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ đã phát động và ban hành Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 về kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19".

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"… tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, toàn diện. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục được quan tâm, như chương trình "Sóng và máy tính cho em" được triển khai tích cực.

Các cơ quan tiếp tục hoàn thiện thể chế cho công tác thi đua, khen thưởng, nhất là đã tập trung xây dựng dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2021 và đang tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án, trình Quốc hội thông qua vào tháng 5/2022.

Thủ tướng trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: VGP
Thủ tướng trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: VGP

Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã ban hành hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT ngày 29/11/2021 về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

"Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phong trào thi đua được phát động kịp thời tới toàn dân, tạo không khí người người thi đua, nhà nhà thi đua, công tác thi đua, khen thưởng được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, cuộc chiến chống Covid-19 đã khẳng định và phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của người dân ở khắp nơi trên cả nước", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng đánh giá công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, kịp thời khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất và công tác, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

DỨT KHOÁT CHỐNG "CHẠY CHỌT", TRÁNH VỪA KHEN THƯỞNG XONG LẠI XEM XÉT KỶ LUẬT

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng còn bộc lộ một số hạn chế.

Cụ thể, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng có nơi có lúc chưa đầy đủ, dẫn đến hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, việc khen thưởng có nơi, có lúc chưa phản ánh hết được hết tinh thần yêu nước của nhân dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng của một số cấp, ngành chưa thực sự sâu sát. Có nơi, có lúc còn lơ là, chưa bám sát tình hình, chưa quyết liệt, mạnh mẽ, việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thúc đẩy với một số phong trào, hoạt động thi đua còn có những điểm hạn chế, bất cập, nhất là trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Công tác tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, bài học, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số nơi còn hạn chế. Các hoạt động cụm, khối thi đua chưa đồng đều, đa dạng, chưa được duy trì thường xuyên...

"Kinh nghiệm vừa qua cho thấy, tình hình càng khó khăn, thách thức, phức tạp càng phải thúc đẩy thi đua yêu nước, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, chúng ta vượt qua các khó khăn, thách thức", ông nói.

Nhận định tình hình năm 2022 được dự báo sẽ có khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợ, Thủ tướng yêu cầu công tác thi đua khen thưởng phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn, sáng tạo hơn, thiết thực hơn, đi đúng trọng tâm, trong điểm, phục vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của cấp ủy các cấp.

"Phải tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức, là phong trào của nhân dân, người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, phong trào phải xuất phát từ nhân dân, bắt đầu từ nhân dân, đi sâu vào nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước, người dân có đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VGP
Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và tình hình thực tiễn. Tiếp tục  hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, phát động phong trào thi đua phù hợp tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra và hoàn cảnh cụ thể từng nơi, từng lúc, có trọng tâm trọng điểm, kịp thời tổng kết, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng lan tỏa.

"Trong nhiệm kỳ này các phong trào thi đua cần góp phần thúc đẩy việc xóa 100.000 căn nhà dột nát tại tất cả 74 huyện nghèo bằng nguồn lực Nhà nước và huy động các nguồn xã hội hóa, trong đó ưu tiên cho người có công, gia đình chính sách, vùng chiến khu cách mạng, những khu vực khó khăn…", Thủ tướng lưu ý.

Ông cũng nêu rõ một số nhiệm vụ như tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thiện dự án Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản kèm theo để trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thủ tướng giao Thường trực Hội đồng xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị chuyên đề để đánh giá sâu sắc, toàn diện các phong trào thi đua năm 2021, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, tiếp tục củng cố, phát triển, các phong trào đã có, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng, phát động phong trào mới có trọng tâm, trọng điểm.

Cùng với đó, tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập được chỉ ra tại phiên họp, tiếp tục kiểm tra, rà soát, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng đối tượng, kịp thời, dứt khoát chống tiêu cực, "chạy chọt" trong thi đua khen thưởng, tránh "vừa khen thưởng xong lại xem xét kỷ luật".

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng các cấp gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín; tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc để triển khai tốt hơn các nhiệm vụ được giao.