20:44 25/09/2019

Thủ tướng kỷ luật ba thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Hà Vũ

Khiển trách hai thứ trưởng, cảnh cáo một thứ trưởng và xóa tư cách nguyên thứ trưởng của một vị

Ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với ba thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. 

Cũng nhận hình thức kỷ luật khiển trách với các lý do như trên là ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Bị kỷ luật cảnh cáo là ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2017 đối với ông Nguyễn Hồng Trường do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Cũng theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017, năm 2018 của tỉnh Hòa Bình. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã thi hành kỷ luật về Đảng đối với ông Cửu.