15:32 26/07/2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử

Anh Minh

Ông Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức tái đắc cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ với 94% phiếu thuận

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Chiều nay (26/7), Quốc hội đã tiến hành bầu Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Theo đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức tái đắc cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Trong số 500 đại biểu tham gia bầu cử, đã có 470 đại biểu bầu ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng Chính phủ, chiếm 94%.

Đối với nhân sự Phó chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Doan nhận được 476/500 phiếu bầu, chiếm 95,2%, và đã trúng cử chức vụ Phó chủ tịch nước.

Ông Trương Hòa Bình đã trúng cử chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao với 481 phiếu, chiếm 96,2%. Ông Nguyễn Hòa Bình đã trúng cử chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao với 469 phiếu, chiếm 93,8%.

Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã chúc mừng các chức danh lãnh đạo mới.
 
Tiểu sử tóm tắt của ông Nguyễn Tấn Dũng:

Họ và tên: Nguyễn Tấn Dũng

Sinh ngày: 17/11/1949.

Quê quán: Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Thành phần gia đình: Cán bộ kháng chiến.

Ngày tham gia Cách mạng: 17/11/1961

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/6/1967.

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật, cao cấp Chính trị

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6, 7, 8, 9, 10.

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, 9, 10. Phó bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khóa 10, 11. Đại biểu Quốc khóa 10, 11.

Tóm tắt quá trình công tác:

Tháng 11/1961 đến 9/1981: Tham gia Quân đội, làm văn thư, liên lạc, cứu thương, y tá, y sỹ, bổ túc chương trình phẫu thuật ngoại khóa của bác sĩ quân y và đã qua các cấp bậc - chức vụ: tiểu đội bậc trưởng, trung đội bậc trưởng, đại đội bậc phó, đại đội bậc trưởng - đội trưởng đội phẫu thuật, đại đội trưởng và chính trị viên trưởng đại đội quân y (Bí thư Chi bộ Đảng thuộc Tỉnh Đội Rạch Giá (hiện nay là tỉnh Kiên Giang).

- Học khóa bổ túc sỹ quan chỉ huy cấp tiểu đoàn -Trung đoàn Bộ binh và đảm nhiệm nhiệm vụ thượng úy - Chính trị viên trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 207 (Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn) và đại úy - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Bộ binh 152 (Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ Trung đoàn) chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp bạn Campuchía. Thiếu tá - Trưởng Ban cán bộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

- Tháng 10/1981 đến 10/1994, chuyển ra ngoài quân đội, đi học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc và lần lượt qua các chức vụ: Tỉnh ủy viên - Phó ban tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang; ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Hà Tiên; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang; Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng Ủy viên Đảng uỷ Quân khu 9.

- Tháng 12/1986, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, được bầu ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

- Tháng 6/1991, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng, được bầu là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Tháng 11/1994: Thứ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương.

- Tháng 6/1996: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

- Tháng 6/1996 đến 8/1997: Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và phụ trách công tác Tài chính của Đảng.

- Tháng 9/1997: tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 10, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ.

- Tháng 9/1997 đến nay (6/2006): Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ - Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ. Chủ tịch Hội đồng Tài chính tiền tệ Quốc gia; Trưởng ban chỉ đạo Tây nguyên; Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về các công trình trọng điểm Quốc gia; Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước; Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tội phạm và trưởng ban chỉ đạo một số công tác khác.

- Từ tháng 5/1998 đến 12/1999: kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.

- Tháng 4/2001: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng, được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Đại biểu Quốc hội khóa 10, 11.

- Tháng 8/2002: tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 11, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ.

Tháng 4/2006: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

- Ngày 27/6/2006: tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 11 được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

- Ngày 28/7/2006: Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

- Ngày 26/7/2011: Thủ tướng Chính phủ được Quốc hội bầu lại làm Thủ tướng Chính phủ với 470/500 phiếu thuận, chiếm 94%.