07:41 11/08/2015

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh thành

Ngô Trang

Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND thành phố Hải Phòng và UBND tỉnh Hà Giang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.<strong> </strong>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.<strong> </strong>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND thành phố Hải Phòng và UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Điệp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn My, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, để nhận nhiệm vụ mới.

Với tỉnh Hà Giang, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang và ông Đoàn Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, để nghỉ hưu theo chế độ; ông Nguyễn Văn Trường, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang, để nhận nhiệm vụ mới.