08:03 17/12/2015

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự ba tỉnh, thành

Song Hà

Phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đối với ông Vũ Hồng Bắc

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và Phó chủ tịch Quảng Ninh, Hải Phòng được Thủ tướng chính thức phê chuẩn.<br>
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và Phó chủ tịch Quảng Ninh, Hải Phòng được Thủ tướng chính thức phê chuẩn.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự ba tỉnh, thành phố là Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Cụ thể, đối với tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng đã ký quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung: chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Hồng Bắc, Phó bí thư Tỉnh ủy và chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ.

Đồng thời, Thủ tướng cũng ký quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Dương Ngọc Long để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu và chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Ma Thị Nguyệt để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Chính phủ.

Đối với tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng đã phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Văn Diện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Tiên Yên.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đỗ Thông, để nghỉ hưu theo chế độ.

Đối với thành phố Hải Phòng, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đỗ Trung Thoại, để nhận nhiệm vụ mới.