07:07 09/08/2012

Thủ tướng phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm nhiều nhân sự

Hà Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm thành viên UBND tại Hà Giang, Bình Thuận, Cần Thơ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm thành viên UBND 3 tỉnh, thành phố Hà Giang, Bình Thuận, Cần Thơ, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Tại tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Đức Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Với thành phố Cần Thơ, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Oanh Liệt, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; ông Võ Thành Sang, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Mạnh Hà, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Việt Trung, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Thanh Cần, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Quang Nghị, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố.