20:46 26/10/2018

Thủ tướng sẽ không trực tiếp trả lời chất vấn trước Quốc hội

Nguyên Vũ

Do chương trình hoạt động đối ngoại, Thủ tướng Chính phủ sẽ không trực tiếp trả lời chất vấn

Theo thông lệ, Thủ tướng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn ở kỳ họp cuối năm của Quốc hội, nhưng kỳ họp này thì ông chỉ trình bày báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ tại cuối phiên chất vấn.
Theo thông lệ, Thủ tướng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn ở kỳ họp cuối năm của Quốc hội, nhưng kỳ họp này thì ông chỉ trình bày báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ tại cuối phiên chất vấn.

Do chương trình hoạt động đối ngoại, Thủ tướng Chính phủ sẽ không trực tiếp trả lời chất vấn, Tổng thư ký Quốc hội giải thích trong văn bản vừa gửi đến đại biểu Quốc hội ngày 26/10.

Theo chương trình kỳ họp Quốc hội thứ sáu, hoạt động chất vấn sẽ bắt đầu từ sáng 30/10 cho đến hết ngày 1/11.

Ngày 25/10, Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi đến các vị đại biểu chương trình chi tiết các phiên chất vấn.

Tại chương trình này, thời gian dành cho Thủ tướng phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội là từ 15h đến 16h35 (giải lao từ 15h30 đến 15h50).

Tuy nhiên, một chương trình mới thay thế đã được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội ngày 26/10, trong đó đã có sự điều chỉnh.

Theo đó, từ 15h50 đến16h35 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Lý do điều chỉnh là "do chương trình hoạt động đối ngoại, Thủ tướng Chính phủ sẽ không trực tiếp trả lời chất vấn, chỉ báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ tại cuối phiên chất vấn".

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp này, vì là giữa kỳ nên không lựa chọn danh sách "cứng" các vị bộ trưởng, trưởng ngành lên "ghế nóng". Mà ở phiên đầu tiên Quốc hội sẽ nghe các báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 , nghe  báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5.

Sau đó, đại biểu Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa 14.

Thông thường, tại kỳ họp giữa năm của Quốc hội, Thủ tướng sẽ uỷ quyển cho một phó thủ tướng trực tiếp trả lời chất vấn, còn ở kỳ họp cuối năm thì đích thân Thủ tướng đăng đàn.

Với thông báo của Tổng thư ký Quốc hội nói trên, Thủ tướng sẽ không trả lời chất vấn trước Quốc hội tại kỳ họp này.