19:50 13/05/2013

Thủ tướng thị sát thử nghiệm tàu ngầm Hà Nội

P.V

Đây là chiếc đầu tiên trong hợp đồng cung cấp sáu tàu ngầm lớp Kilo được ký kết năm 2009

<br>
<br>