18:41 24/10/2021

Thủ tướng yêu cầu 3 Bộ xử lý thông tin phản ánh về công tác phòng, chống dịch

Tiến Dũng

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xử lý phản ánh dư luận trên báo chí liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 như về hỗ trợ tiền điện, giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19...

Thủ tướng Phạm Minh Chinh - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chinh - Ảnh: VGP

Ngày 24/10, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 7758/VPCP-KGVX gửi các Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội truyền đạt ý kiến chỉ dạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xử lý các thông tin phản ánh về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, vừa qua có một số thông tin phản ánh dư luận trên báo chí liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 như về hỗ trợ tiền điện, giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19, về khen thưởng cho lực lượng y tế tuyến đầu, hỗ trợ người lao động quay trở lại TPHCM, Bình Dương làm việc…

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trên theo chức năng và nhiệm vụ được giao khẩn trương kiểm tra, xử lý các thông tin phản ánh nêu trên; nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước; kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Riêng với Bộ Y tế, Thủ tướng giao tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, khẩn trương hoàn thiện Báo cáo đánh giá bước đầu về kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Bộ Y tế tiếp tục rà soát, kịp thời đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, hướng dẫn và tổ chức quán triệt các địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh.