09:44 01/08/2017

Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin thuế, phí bất hợp lý

Nguyên Hà

Báo chí phản ánh mức phí cao, làm ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh và các cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp

WB cho rằng, thuế phí Việt Nam không giống thông lệ quốc tế.<br>
WB cho rằng, thuế phí Việt Nam không giống thông lệ quốc tế.<br>
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo chí nêu về thuế và phí của Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vấn đề báo chí phản ánh vừa qua.

Trong đó có nội dung Ngân hàng Thế giới (WB) khuyến nghị cải cách thuế ở Việt Nam theo hướng đẩy mạnh huy động thu nội địa; mở rộng cơ sở thu thuế giá trị gia tăng, tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt, bổ sung đối tượng thuế bảo vệ môi trường.

Bởi theo thông lệ quốc tế thường chỉ một mức thuế suất thuế giá trị gia tăng duy nhất và diện miễn giảm rất hạn chế; trong khi Việt Nam quy định 26 nhóm mặt hàng không chịu thuế giá trị gia tăng, 15 nhóm mặt hàng chịu thuế 5%.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan có trách nhiệm kiểm tra việc báo chí phản ánh mức phí cao, làm ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh và các cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Diễn đàn Kinh tế tư nhân (VPSF) và 5 hiệp hội là Hội doanh nhân trẻ, Hiệp hội Dệt may, Hiệp hội doanh nghiệp Logistics, Hiệp hội Bông sợi, Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam, tiếp tục kiến nghị về việc tổ chức đối thoại công - tư, xem xét điều chỉnh mức thu phí cửa khẩu cảng hiển Hải Phòng.

Trước đó, một số tổ chức quốc tế cũng đã từng phản ánh thuế và phí của Việt Nam đang được thu ở mức quá cao, trong đó tỷ lệ thuế phí so với GDP tại Việt Nam đang ở mức cao hơn nhiều so với số liệu của các nước trong khu vực.

Tuy nhiên, phản hồi thông tin trên, đại diện lãnh đạo Chính phủ cho rằng: “các cơ quan chức năng, trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, đều có tham khảo rất kỹ tình hình thế giới, các nước trong khu vực, từ đó mới chọn ra một phương án để thỏa luận, trình Quốc hội”.