08:17 14/07/2017

Chính phủ yêu cầu sửa đổi thuế, phí tài nguyên

Bảo Quyên

Yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chính sách thuế, phí đối với tài nguyên khoáng sản

Chính phủ cho rằng, vẫn có những chính sách thuế, phí đối với tài nguyên vẫn chưa phù hợp với thực tiễn, cần phải tiếp tục sửa đổi cho phù hợp.<br>
Chính phủ cho rằng, vẫn có những chính sách thuế, phí đối với tài nguyên vẫn chưa phù hợp với thực tiễn, cần phải tiếp tục sửa đổi cho phù hợp.<br>
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chính sách thuế, phí đối với tài nguyên khoáng sản.

Theo lãnh đạo Chính phủ, trong những năm qua, Bộ Tài chính đã kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành và sửa đổi các chính sách tài chính, thuế đối với tài nguyên khoáng sản và công nghiệp khai khoáng để đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà nước, hạn chế khai thác bừa bãi, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản...

Tuy nhiên, vẫn có những chính sách thuế, phí đối với tài nguyên vẫn chưa phù hợp với thực tiễn, cần phải tiếp tục sửa đổi cho phù hợp.

Phó thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi, bổ sung chính sách trên phải bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 2-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 7-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 3/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và tình hình thực tế quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản.

Đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh mức thuế xuất khẩu đối với tinh quặng sắt Manhetit đã qua chế biến, thuế nhập khẩu đối với than và chính sách thuế, phí đối với các loại khoáng sản này theo quy định.

Được biết, việc áp thuế, phí tài nguyên hiện nay vẫn đang gây ra hai luồng ý kiến trái chiều. Trong khi cơ quan quản lý cho rằng, cần phải điều chỉnh tăng để hạn chế khai thác bừa bãi, tiết kiệm nguồn tài nguyên cho đất nước, thì các doanh nghiệp trong ngành lại cho rằng việc áp thuế phí cao là bất hợp lý, tận thu cho ngân sách.