14:29 12/09/2012

Thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam “không duy trì” PVFC

Nguyên Trang

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo Petro Vietnam khẩn trương chấn chỉnh hoạt động của tập đoàn và các công ty con trực thuộc

PVFC gần như là Tổng công ty duy nhất thuộc Petro Vietnam được Thủ tướng yêu cầu "không duy trì".
PVFC gần như là Tổng công ty duy nhất thuộc Petro Vietnam được Thủ tướng yêu cầu "không duy trì".
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo Petro Vietnam khẩn trương chấn chỉnh, thu gọn hoạt động của tập đoàn và các công ty con trực thuộc.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam báo cáo rõ tình hình sản xuất, kinh doanh và tài chính của tập đoàn và các đơn vị thành viên, nhất là những khó khăn, tồn tại và đưa ra giải pháp giải quyết đối với những đơn vị khó khăn, yếu kém.

Cụ thể, Thủ tướng cho phép công ty mẹ Petro Vietnam được trực tiếp thực hiện một số dự án trọng yếu về tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.

Còn với việc sắp xếp, cơ cấu lại các doanh nghiệp thành viên, Thủ tướng cho phép Petro Vietnam được duy trì Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí dưới hình thức công ty cổ phần và Công ty TNHH một thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Tập đoàn cũng được phép thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau khi có đủ điều kiện.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam không duy trì Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC). Petro Vietnam cần có phương án xử lý cụ thể, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thủ tướng cũng đồng ý cho Petro Vietnam nắm giữ vốn tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí (PVI) tối đa không quá 35%.

Đối với các tổng công ty, công ty do Petro Vietnam nắm giữ 100% vốn điều lệ không tổ chức Hội đồng thành viên thì Tập đoàn sắp xếp cơ cấu quản lý, áp dụng mô hình chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty.

Chia sẻ với báo chí mới đây, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petro Vietnam Phùng Đình Thực cho hay, tổng vốn đầu tư ngoài ngành của tập đoàn này hiện nay chỉ khoảng 5.000 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, từ nay đến 2015, Petro Vietnam sẽ thoái vốn hoàn toàn ở những lĩnh vực không phải cốt lõi. Tuy nhiên, có hai trường hợp đặc biệt mà Petro Vietnam sẽ đề xuất không thoái vốn hoàn toàn, đó là tại PVFC và Tổng công ty PVI.

Trong khi đó, theo một lãnh đạo của PVFC, sau 11 năm hoạt động, hiện doanh nghiệp này đang muốn chuyển đổi mô hình hoạt động thành ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó có cả kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 6.000 tỷ đồng lên 9.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi dự kiến trong năm 2012 này.