11:35 14/08/2017

Thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam sớm hoàn thành 3 việc lớn

Bạch Dương

Tổ công tác của Thủ tướng vừa có kết luận về kết quả kiểm tra Petro Vietnam

Trụ sở Petro Vietnam. Tổng doanh thu Petro Vietnam 6 tháng đầu năm 2017 đạt 247.100 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 13.100 tỷ đồng, cũng vượt kế hoạch 15%. <br>
Trụ sở Petro Vietnam. Tổng doanh thu Petro Vietnam 6 tháng đầu năm 2017 đạt 247.100 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 13.100 tỷ đồng, cũng vượt kế hoạch 15%. <br>
Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm tổ trưởng vừa có kết luận về kết quả kiểm tra Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam).

Theo tổ công tác, trong 6 tháng đầu năm, giá dầu biến động song Petro Vietnam vẫn đạt sản lượng khai thác 7,9 triệu tấn dầu, vượt 161.000 tấn so với kế hoạch. Sản lượng khai thác khí đạt 5,25 tỷ m3, giảm 2,4% so với kế hoạch. Sản lượng điện đạt 1,111 tỷ kWh, phân đạm đạt 909.000 tấn, xăng dầu chế biến 2,99 triệu tấn.

Tổng doanh thu Petro Vietnam 6 tháng đầu năm 2017 đạt 247.100 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 13.100 tỷ đồng, cũng vượt kế hoạch 15%.

Tuy nhiên, tổ công tác của Chính phủ nhấn mạnh Petro Vietnam còn nhiều hạn chế, bất cập, như chưa có giải pháp tốt về việc thăm dò dầu khí trong và ngoài nước, việc xử lý những tồn tại và yếu kém của các dự án thua lỗ còn chậm. Tiến độ nhiều dự án của Petro Vietnam bị chậm so với kế hoạch, việc xác định giá trị doanh nghiệp để xây dựng phương án cổ phần hoá chưa đáp ứng được yêu cầu, công tác cán bộ còn nhiều yếu kém.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam phải tập trung chỉ đạo, có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời.

Thứ nhất, Chính phủ yêu cầu Petro Vietnam chỉ đạo các đơn vị thành viên với quyết tâm, nỗ lực thực hiện các giải pháp hiệu quả, đảm bảo an toàn khai thác mỏ để tăng sản lượng khai thác, đạt chỉ tiêu khai thác dầu thô trong nước năm 2017 là 13,28 triệu tấn, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí và có giải pháp để đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò, khai thác.

“Petro Vietnam đã có nhiều giải pháp hiệu quả để đạt mục tiêu khai thác dầu thô trong nước đạt 13,28 triệu tấn, vượt 1 triệu tấn so với kế hoạch giao từ năm như rà soát sản lượng khai thác ở từng mỏ, chi phí sản xuất, cân đối sản lượng khia thác, báo cáo kịp thời với bộ chủ quản để cho định hướng, chỉ đạo, ban hành chương trình hành động…”, báo cáo của tổ công tác nêu.

Thứ hai, Chính phủ yêu cầu Petro Vietnam nhanh chóng thực hiện 3 nhiệm vụ quá hạn đã cam kết và các nhiệm vụ khác, tránh phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới.

Về nhiệm vụ do Chính phủ giao, theo kết quả rà soát, từ 1/1/2017 - 10/7/2017, Petro Vietnam được giao 189 nhiệm vụ, nhưng tập đoàn chỉ hoàn thành 140, số chưa thực hiện trong hạn là 46, số nhiệm vụ chưa thực hiện quá hạn là 3.

Đối với các nhiệm vụ chưa triển khai thực hiện quá hạn, sau khi kiểm điểm, trao đổi, tổ công tác và Petro Vietnam đã thống nhất quan điểm xử lý. Trong đó, yêu cầu Công ty Nhiên liệu sinh học Dung Quất tiếp tục làm việc với phía nhà thầu để xử lý dứt điểm các vướng mắc của hợp đồng EPC, hạng mục xử lý nước thải và hoàn thành việc quyết toán dự án đầu tư, xây dựng nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất.

Thứ ba, là kết luận của Thủ tướng về chủ trương Petro Vietnam sẽ rút khỏi Công ty Liên doanh Gazprom tại Liên bang Nga.

Cả ba việc trên, tổ công tác yêu cầu Petro Vietnam phải hoàn thành trước 31/8.

Đặc biệt, tổ công tác còn yêu cầu Petro Vietnam phải quyết liệt hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện bị chậm tiến độ, sớm đưa vào vận hành khai thác. Khẩn trưởng rà soát tiến độ tổng thể của các nhà máy này để có phương án đền bù, đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình thi công xây dựng, chống thất thoát lãng phí, đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn đầu tư và tuân tủ đúng quy trình về bảo vệ môi trường.

“Petro Vietnam phải giải quyết dứt điểm những tồn tại, yếu kém tại 5 dự án thua lỗ, đắp chiếu đó là 3 dự án nhiên liệu sinh học, dự án nhà máy xơ sợi Đình Vũ và Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Đóng tàu Dung Quất theo đúng quan điểm của Bộ Chính trị”, báo cáo nêu.

Tổ công tác cũng yêu cầu Petro Vietnam thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo đề án Thủ tướng đã phê duyệt cho giai đoạn 2016 -2020. Tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá, thoái vốn, đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan, minh bạch giá trị doanh nghiệp để hoàn thành phương án cổ phần hoá, thoái vốn để trình phê duyệt theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Trong lúc bộ máy chưa kiện toàn đầy đủ, lãnh đạo Petro Vietnam phải động viên cán bô, công chức và người lao động, chung tay xây dựng tập đoàn vững mạnh, đóng góp cho đất nước”, văn bản nêu.

Kể từ khi ông Nguyễn Quốc Khánh bị điều chuyển đến nay, sau hơn 5 tháng, vẫn chưa có người thay thế chức vụ Chủ tịch Petro Vietnam.

Tổ công tác cũng giao cho Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng xem xét cho cơ chế đặc thù về việc cấp bảo lãnh giữa công ty mẹ với công ty con của Petro Vietnam đối với các khoản vay vốn nước ngoài của dự án đầu tư Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam, tương ứng với tỷ lệ vốn góp của Petro Vietnam trong Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn.

Bộ Tài chính cũng sẽ tham mưu cho Chính phủ trong việc xét đề xuất của Petro Vietnam về việc được sử dụng quỹ tìm kiếm thăm dò, thẩm lượng năm 2017 ở các dự án của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho hoạt động thăm dò dầu khí.