09:28 27/09/2011

Thuê bao điện thoại có tín hiệu tăng trở lại

M.Chung

Mặc dù số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 9 tháng vẫn giảm so với cùng kỳ nhưng đã chậm hơn và có tín hiệu tăng trở lại

Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 9/2011 ước tính đạt 129,7 triệu thuê bao, trong đó có 114,2 triệu thuê bao di động.
Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 9/2011 ước tính đạt 129,7 triệu thuê bao, trong đó có 114,2 triệu thuê bao di động.
Số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 9 tháng đầu năm nay đạt 7,9 triệu thuê bao, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2010, Tổng cục Thống kê cho biết.

Tuy nhiên, tốc độ giảm đã chậm lại và số thuê bao mới có tín hiệu tăng trở lại. Trước đó, số thuê bao phát triển mới trong 8 tháng đạt 6,7 triệu, giảm 24,7% so với cùng kỳ; trong 7 tháng đạt 5,7 triệu thuê bao mới, giảm 30,9%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tính tới cuối tháng 9, tổng số thuê bao điện thoại cả nước ước đạt 129,7 triệu, tăng 4,5% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó gồm 15,5 triệu thuê bao cố định, tăng 0,3% và 114,2 triệu thuê bao di động, tăng 5,1%.

Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông 9 tháng ước đạt 114,3 nghìn tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2010. Số người sử dụng Internet tính tới cuối tháng 9 đạt 31,7 triệu, tăng 23% so với cùng thời điểm năm trước.