18:08 25/01/2010

Thuế nhập khẩu xăng dầu sẽ theo giá thế giới

Y Nhung

Khi giá xăng dầu thế giới bình quân trong 30 ngày ở các mức khác nhau, thuế nhập khẩu mặt hàng này sẽ được điều chỉnh

Giá xăng dầu trên thị trường Singapore bình quân 30 ngày là cơ sở để xác định mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu.
Giá xăng dầu trên thị trường Singapore bình quân 30 ngày là cơ sở để xác định mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu.
Bộ Tài chính vừa có công văn số 837/BCT- CST thông báo về mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng dầu tương ứng với giá trên thị trường thế giới.

Theo đó, khi giá Platt’s dầu thô WTI dao động từ 45 đến dưới 60 USD/thùng, thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu hỏa, nhiên liệu bay được áp dụng là 30%, đối với dầu diezel và dầu mazút là 25%.

Giá Platt’s dầu thô WTI dao động từ 60 đến dưới 75 USD/thùng, thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu hỏa, nhiên liệu bay giảm 5% còn  25%, đối với dầu diezel và dầu mazút là 20%.

Còn khi giá Platt’s dầu thô WTI dao động từ 75 đến 95 USD/thùng thì thuế suất nhập khẩu của các mặt hàng trên tương ứng là 20% và 15%.

Giá Platt’s dầu thô WTI được coi là căn cứ để xác định và ban hành mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi nêu trên là giá trên thị trường Singapore bình quân 30 ngày, trước ngày điều chỉnh thuế suất của các mặt hàng xăng dầu liên quan.

Tuy nhiên, ông Lưu Đức Huy, Trưởng phòng Phí, lệ phí và các chính sách thuế (Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính) cho biết: văn bản này chỉ có tính chất thông báo, còn căn cứ vào diễn biến giá thực tế Bộ Tài chính sẽ ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể và thời điểm áp dụng.