20:57 08/01/2020

Thương mại hàng hoá của Việt Nam thâm hụt 1 tỷ USD trong tháng cuối năm 2019

Duyên Duyên

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong tháng 12/2019 ước đạt 44,6 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước đó.

Ước tính năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 517 tỷ USD.
Ước tính năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 517 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12/2019 ước tính thâm hụt 1 tỷ USD. Tính chung trong năm 2019, Việt Nam xuất siêu 9,94 tỷ USD.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải qua, trong tháng 12 năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 44,6 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng 11/2019.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21,8 tỷ USD, giảm 4,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22,8 tỷ USD, tăng 6,8%.

Với kết quả ước tính trên, ước tính năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 517 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 253,51 tỷ USD, tăng 7%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12/2019 ước tính thâm hụt 1 tỷ USD. Tính chung năm 2019, Việt Nam xuất siêu 9,94 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam trong tháng cuối năm 2019 là quặng và khoáng sản khác đạt 250 nghìn tấn, trị giá 12 triệu USD; Clanhke và xi măng với 3.600 nghìn tấn, trị giá 140 triệu USD; than đá đạt 1500 nghìn tấn, trị giá là 20 triệu USD; dầu thô đạt 490 nghìn tấn, trị giá là 180 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1 tỷ USD. 

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 12/2019 là than đá với 4 triệu tấn, trị giá là 314 triệu USD; dầu thô đạt 600 nghìn tấn, trị giá là 273 triệu USD; xăng dầu các loại đạt 900 nghìn tấn, trị giá 526 triệu USD; ô tô nguyên chiếc các loại đạt 8 nghìn chiếc, trị giá đạt 140 triệu USD.