19:35 06/02/2018

Thương vụ "bom tấn" ngành điện cũng ế

Bạch Dương

Nhà đầu tư chỉ đăng ký mua 2,8% trong tổng lượng cổ phiếu chào bán của Tổng công ty Phát điện 3

Tổng công ty Phát điện 3 có tổng tài sản 91.432 tỷ đồng (tính đến thời điểm cổ phần hoá).
Tổng công ty Phát điện 3 có tổng tài sản 91.432 tỷ đồng (tính đến thời điểm cổ phần hoá).

Là một trong "tứ đại gia" chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) ngay đầu năm 2018 cùng với Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam nhưng Tổng công ty Phát điện 3 (EVN Genco3) lại không được may mắn như các doanh nghiệp còn lại. 

Theo đó, IPO của EVN Genco 3 chỉ có 336 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá với khối lượng mua chỉ đạt 7,5 triệu cổ phần, tương ứng 2,8% số cổ phần chào bán. 

Cụ thể, tổng số 320 nhà đầu tư là cá nhân trong nước đăng ký đấu giá 4,1 triệu cổ phần. 14 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đăng ký mua chỉ 40.700 cổ phần. Trong khi đó, 2 nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài đăng ký đấu giá hơn 3,3 triệu cổ phần. Tổng lượng cổ phần các nhà đầu tư đăng ký chỉ ở mức hơn 7,5 triệu cổ phiếu.

Theo phương án cổ phần hóa, EVN Genco3 sẽ chào bán ra công chúng hơn 267 triệu cổ phiếu theo phương thức đấu giá, giá khởi điểm là 24.600 đồng/cổ phiếu. Số cổ phần được chào bán ra công chúng trên ứng với 12,83% vốn điều lệ của tổng công ty.

Sau cổ phần hoá, EVN Genco 3 sẽ có vốn điều lệ 20.809 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 51%, bán cho nhà đầu tư chiến lược 36%, cổ phần bán cho người lao động chiếm 0,16%.

Trước đó, EVN Genco 3 đã có cuộc gặp mặt nhà đầu tư tại Singapore để tìm kiếm cổ đông chiến lược. 

EVN Genco3 được thành lập năm 2012 trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ, các công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại một số công ty cổ phần phát điện thuộc EVN đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 

Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 1/1/2015 của Công ty mẹ EVN Genco3 để cổ phần hóa là hơn 91.432 tỷ đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là xấp xỉ 24.604 tỷ đồng.

EVN Genco3 bao gồm 7 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 2 công ty con nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 6 công ty liên kết nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.